ข้อมูล eBook

ชื่อ: เก่งพูดญี่ปุ่นใน 101 ชั่วโมง

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เพียงใช้เวลาฝึกแค่101 ชั่วโมง ก็เก่งพูดญี่ปุ่นได้แม้ ไม่มีพื้นฐานก็ออกเสียงได้ถูกต้องด้วยคำอ่านโรมันจิและไทยทุกประโยคเหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการพูดญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็ว

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-09-06 00:37
2021-09-02 00:58
2021-08-25 00:03
2021-08-01 00:24
2021-07-25 00:36
2021-07-05 00:56
2021-07-01 00:45
2021-06-22 00:05
2021-06-18 00:15
2021-06-14 00:28
2021-06-06 00:26
2021-04-30 00:31
2021-03-22 00:34
2021-03-12 00:34
2021-03-02 00:33

หน้า