ข้อมูล eBook

ชื่อ: เก่งพูดญี่ปุ่นใน 101 ชั่วโมง

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คงเหลือ: 0

เนื้อหา

เพียงใช้เวลาฝึกแค่101 ชั่วโมง ก็เก่งพูดญี่ปุ่นได้แม้ ไม่มีพื้นฐานก็ออกเสียงได้ถูกต้องด้วยคำอ่านโรมันจิและไทยทุกประโยคเหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการพูดญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็ว

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-02-23 00:18
2021-01-31 00:39
2021-01-27 00:22
2021-01-15 00:20
2021-01-07 00:31
2021-01-02 00:56
2020-12-29 00:40
2020-12-25 00:17
2020-12-21 00:37
2020-12-16 00:18
2020-12-10 01:24
2020-12-05 00:58
2020-11-12 01:10
2020-11-03 00:08
2020-10-30 00:41

หน้า