ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือติว วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น ฉบับสมบูรณ์

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวบรวมเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม.1, ม.2 และ ม.3 ครบถ้วนทุกวิชา ทั้งชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ โลกและอวกาศ เข้าใจง่าย จดจำไว ด้วยตารางสรุปและรูปภาพประกอบ 4 สี ฝึกทำแนวข้อสอบแยกรายวิชาและแนวข้อสอบ เข้า ม.4 ที่ออกสอบบ่อยในทุกสนามสอบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ เพื่อเตรียมพร้อมพิชิตคะแนนเต็มในทุกสนามสอบได้อย่างมั่นใจ ทั้ง O-NET, ชิงทุน, โควตา, เพิ่มเกรด และเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดม, มหิดล, จุฬาภรณ์, สวนกุหลาบ, บดินทรเดชา, สาธิต และโรงเรียนดังทั่วประเทศ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-09-20 00:36
2021-08-27 00:33
2021-07-19 00:22
2021-06-26 01:14
2021-06-21 00:11
2021-06-14 00:28
2021-06-06 00:26
2021-05-26 00:30
2021-05-22 00:46
2021-05-18 00:34
2021-05-14 00:42
2021-04-28 00:31
2021-03-18 00:38
2021-03-13 01:01
2021-03-09 00:51

หน้า