ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือแม่บ้าน ถนอม&แปรรูป อาหารเกษตร

ผู้แต่ง: วิลาวรรณ์ ปิยะปราโมทย์

สำนักพิมพ์: บริษัท นาคา อินเตอร์มีเดีย จำกัด

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-07-11 00:38
2020-12-20 00:26
2020-10-08 00:34