ข้อมูล eBook

ชื่อ: รอบรู้รอบโลก

ผู้แต่ง: โกสินทร์  รตนประเสริฐ

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวบรวมทุกเรื่องที่เกิดขึ้นบนโลกจากมนุษย์คนแรกสู่ผู้นำต่างๆทุกชาติพันธุ์ จากซากปรักหักพัง สู่ความเป็นมรดกอันทรงคุณค่า จากผู้นำศาสนาสู่ฆาตกรโหดสะท้านโลก จากมหาวิหารแห่งโรมสู่กำแพงเมืองจีนอันตระการตา จากสงครามแห่งทรอยสู่มหาสงครามล้างเผ่าพันธุ์

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-02-10 00:44
2021-01-30 01:02
2021-01-03 00:55
2020-12-29 00:40
2020-12-24 00:42
2020-12-19 00:47
2020-12-06 00:36
2020-11-02 00:07
2020-10-18 01:27
2020-10-08 00:34